Hem

Nyheter:

Vi har flyttat till nya lokaler på Campus Roslagen.

Ny adress är:

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje

Vi är verksamma inom:

• Elkraft

• Belysning

 

Kompetens:

• Planering

• Projektering

• Beredning

• Besiktning

• Dokumentation

Nytt avtal

Kraft & Ljusteknik AB har fått äran att teckna avtal med Vattenfall Eldistribution AB. Avtalet gäller konsulttjänster inom projektledning, beredning, dokumentation och besiktning mm. och gäller mellan 2015 till dec 2017.

 

 

Pågående större projekt:

- Nämdö

Projektering/Beredning åt Vattenfall Eldistribution

sambyggnadsprojekt med Nämdö Fiberförening.

 

- Moskojärvi-Skaulo

Beredning åt vattenfall Eldistribution beläget mellan

Gällivare och Kiruna

 

- MARU Smartare nät

Projektering åt Infratek/E.ON i stockholms skärgård

 

- Ingarö

Projektering/Beredning åt Vattenfall Eldistribution

sambyggnadsprojekt med Svensk Infrastruktur (Fiber)

 

- Tyresö & Värmdö

Projektering i ett flertal projekt åt Vattenfall Eldistribution i samband med kommunernas VA utbyggnad

Copyright ® 2014 kraftochljusteknik.se

org.nr: 556712-2022

Kraft och Ljusteknik AB

Kaserngatan 1

761 46 Norrtälje